Thursday, June 30, 2016

ഓണപാട്ട്


ഓണം തിരുവോണം പൂ തിരുവോണ പാട്ടും
മലയാള മണ്ണിന്നു മനസ്സാകെ ഓണം
(ഓണപൂവിളി കേൾക്കാൻ ഓണത്തപ്പൻ വന്നെ )2
മാവേലി തന്പ്രാനു മനസ്സാകെ ഓണം.

ഞാറ്റു വേലകൾ കഴിഞ്ഞു ഓണ തുന്പികൾ വന്നു നിറഞ്ഞു..
പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ
കൊയ്ത്തു പാട്ടുകൾ പാടി പൊന് കതിരുകൾ പറയിൽ നിറച്ചു
പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ

മാവേലി തന്പ്രാനെ വരവേൽക്കാൻ വീട്ടില്
(ഓണ പൂവിളിയായ് ....തിരുവോണ സദ്യയുമായ് )2
                             
                      (ഓണം തിരുവോണം)
അത്ത പൂക്കളമിട്ട് ഓണ പാട്ടിൻ ശീലുകൾ മൂളി 
പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ
ഓണ കോടിയുടുത്തു പൊന്നൂഞ്ഞാൽ ആടി പാടി
പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ

തിരുവോണത്തപ്പന്നെ വരവേൽക്കാൻ നാട്ടിൽ
(ഓണ പൂവിളിയായ് ....തിരുവോണ പുലികളിയായ് )2

No comments:

Post a Comment